**วิดีโอสาธิตเป็นVersionเดิมสามารถดูVersionใหม่ตามรูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์หรือติดต่อพนักงานขาย(ฟังก์ชั่นเหมือนเดิมปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์)**
PROCASHONE LIMITED PARTNERSHIP ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรแคชวัน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  0-5035-57001-08-9 
ผู้จัดจำหน่ายโปรแกรม ระบบบริหารจัดการร้านอาหาร (Food and Beverage System) และระบบร้านค้า (Expert Retail System)
โทร. 02-0774376 มือถือ 084-6150154    E-Mail: sales@procashone.com
Copyright @ 2014 procashone Limited Partnership. All Rights Reserved.